THE PEN.
My late father was a generous man yet frugal when it came to spending money on himself. Buying two high end Parker fountain pens would have qualified as beyond extravagant. The expensive pens enjoyed a  certain status in our household. As a child I was enticed by their exclusiveness. I would often interrupt my father to ask if the ink needed replenishing. Even if the pen was half full my father would indulge me. I enjoyed the delicate ritual of detaching the top of the pen. Revealing the ink reservoir I would carefully dip the nib into the ink and slowly fill the pen. Watching the access ink stain the blotting paper was the highlight of the operation. My father went to university in 1958. Already in his mid 30’s he supported his family by working in a carpet factory. He worked night shifts attending university lectures during the day. The pens were purchased to write his dissertation. My mother decoded his illegible handwriting and typed it out. After graduating in 1963 he secured a job at a prestigious girls-school where he taught history and German. I think it's fair to say that the pens played a small part in changing his life and the trajectory of our family.
Mijn vader was bij leven een gulle man, maar zuinig als het ging om geld aan zichzelf besteden. De aanschaf van maar liefst twee Parker vulpennen was meer dan extravagant. De dure pennen genoten een zekere status bij ons thuis. Als kind voelde ik de verleiding van hun exclusiviteit. Ik stoorde mijn vader vaak om te vragen of de inkt moest worden bijgevuld. Zelfs als de pen nog halfvol was, gaf hij mij dat pleziertje. Ik genoot van het delicate ritueel van het  losdraaien van de bovenste helft van de pen zodat ik de inktreservoir kon zien. Ik doopte de punt voorzichtig in de inkt en vulde hem langzaam. Turend naar hoe de overtollige inkt een vlek in het vloeipapier e vormde , was het hoogtepunt van deze operatie. In 1958 startte mijn vader hij op de universiteit.  Hij was toen al 30 plus en onderhield zijn gezin met zijn baan in een tapijtfabriek. Hij draaide de nachtdiensten en volgde overdag zijn colleges. De pennen  kocht hij om er zijn proefschrift mee te schrijven. Mijn moeder ontcijferde zijn onleesbare handschrift en tikte het uit. Hij studeerde af in 1963 en kreeg daarna een baan op een prestigieuze meisjesschool. Hij gaf geschiedenis en Duits. Ik durf te stellen dat de pennen een  rol hebben gespeeld in zijn levensweg en die van ons gezin. 
The Netherlands. 
Back to Top